Genndy Tartakovsky

Les Monstrueux Animaux

animation
sortie le 1 janvier 2021

Les Monstrueux Animaux

Hôtel Transylvanie : changements monstres

animation
sortie le 1 janvier 2021

Hôtel Transylvanie : changements monstres

Black Knight

animation
sortie le 1 janvier 2020

Black Knight

Fixed

animation
sortie le 1 janvier 2019

Fixed

Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances monstrueuses

animation
sortie le 25 juillet 2018

Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances monstrueuses

Puppy!

animation
sortie le 1 janvier 2017

Puppy!

Hôtel Transylvanie 2

animation
sortie le 7 octobre 2015

Hôtel Transylvanie 2

Hôtel Transylvanie

animation
sortie le 13 février 2013

Hôtel Transylvanie